Naudojimo sąlygos

Prieš naudodamiesi svetaine ir internetine parduotuve www.paulmann-light.lt, atidžiai perskaitykite šias naudojimo sąlygas. 1. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.1. Šios naudojimo sąlygos (toliau - Sąlygos) nustato (1) naudojimosi svetaine ir interneto parduotuve www.paulmann-light.lt (toliau - paulmann-light.lt) tvarką ir (2) Pirkėjo teisinius santykius. ir Pardavėjas. 1.2. SIA „Paulmann-Gaisma“, vienodas registracijos numeris 40003273385, juridinis adresas: Ryga, Gertrudes gatvė 53-11, LV1011, Latvija, tel. numeris: +371 67280542 (toliau - Pardavėjas), teikia paulmann-light.lt pasiekiamą turinį ir teikia paslaugas pagal šias Sąlygas. 1.3. Šių Sąlygų tikslais Pirkėjas yra darbingas fizinis asmuo, kuris perka paulmann-light.lt arba naudojasi kitomis paulmann-light.lt paslaugomis, arba juridinis asmuo. Šios sąlygos yra privalomos kiekvienam Pirkėjui, neatsižvelgiant į tai, ar Pirkėjas sukuria savo vartotojo abonementą svetainėje. 1.4. Teisę apsipirkti paulmann-light.lt turi darbingi asmenys, t. asmenys, sulaukę pilnametystės ir kurių veiksnumo teismas neriboja. 1.4.1. paulmann-light.lt paslaugos netaikomos juridiniams asmenims (toliau - B2B klientas). Teikdamas paslaugas B2B klientams, Pardavėjas kviečia susisiekti su mumis telefonu +37167280542 arba el. Paštu: paulmann@latnet.lv. 1.5. Jei Pirkėjas užsako ir perka internetinėje parduotuvėje paulmann-light.lt siūlomas prekes, laikoma, kad Pirkėjas perskaitė ir be išlygų sutinka su nuotolinės prekybos sutarties sąlygomis ir įsipareigoja jų laikytis. 1.5.1. Nuotolinė sutartis (toliau - Sutartis) sudaroma tarp Pardavėjo ir Pirkėjo, kuris pateikia užsakymą ir elektroniniu paštu atlieka pirkimą paulmann-light.lt. Įsakymas ir gavimo patvirtinimas laikomi gautais, kai su jais gali susipažinti asmuo, kuriam jie skirti. Sutartis galioja iki jos įvykdymo, t. kol bus apmokėtas užsakymas ir prekės bus pristatytos. Sutartis taikoma visiems internetinės parduotuvės paulmann-light.lt užsakymams ir pirkimams, tačiau netaikoma tiems užsakymams ir pirkimams, kurie buvo atlikti SIA „Paulmann-Gaisma“ parduotuvėse. 1.5.2. Pardavėjas nesilaiko sudarytų Sutarčių dėl Paulmann-light.lv įsigytų prekių ir paslaugų, jos yra prieinamos Pirkėjui kiekvieną kartą prieš perkant. 1.6. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu be įspėjimo vienašališkai pakeisti ir papildyti Sąlygas, jas paskelbdamas https://www.paulmann-light.lt/ terms. Pirkėjui taikomos prekių užsakymo metu galiojusios Sąlygos. Prieš atlikdamas kiekvieną pirkimą, Pirkėjas privalo susipažinti su paulmann-light.lt Sąlygomis, be to, Pirkėjas turi galimybę jas išsaugoti nuolatinėje laikmenoje arba atsispausdinti. 1.7. Pirkėjas neturi teisės naudotis internetinės parduotuvės paulmann-light.lt paslaugomis, jei neskaitė sąlygų ar su jomis nesutiko. Tokiu atveju Pardavėjas kviečia Pirkėją apsipirkti artimiausioje SIA „Paulmann-Gaisma“ parduotuvėje https://www.paulmann-light.lt/kontakti. 2. PREKIŲ CHARAKTERISTIKOS IR KAINOS 2.1. Produktų kainos Paulmann-light.lt nurodomos eurais, įskaitant pridėtinės vertės mokestį (PVM). Į prekių kainą neįeina prekių pristatymo išlaidos. 2.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu be perspėjimo vienašališkai keisti prekių asortimentą, kainas, nustatyti specialią prekių ir paslaugų kainą. Prekės ir paslaugos parduodamos kainomis, kurios galioja prekių ir paslaugų užsakymo metu. Prekių likučiai yra informacinio pobūdžio, jų atnaujinimas vyksta periodiškai. 2.3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu be įspėjimo vienašališkai pakeisti produkto specifikacijas. Produktų aprašymuose naudojama gamintojų pateikta informacija ir vaizdai. 2.4. Paulmann-light.lt nuotraukose parodytos prekės gali skirtis nuo tikrųjų prekių savybių savo spalva, dydžiu, forma ar kitais parametrais. Vaizdai yra tik informaciniai 3. UŽSAKYMŲ TEIKIMAS IR MOKĖJIMO TVARKA 3.1. Norint įsigyti prekių internetinėje parduotuvėje www.paulmann-light.lt, reikia atlikti šiuos veiksmus: 3.1.1. pasirinkite prekę (ar prekes), pridėdami ją prie „Prekių krepšelio“, 3.1.2. įdėję visas pasirinktas prekes į „Prekių krepšelį“, paspauskite „Pateikti užsakymą“; 3.1.3. užpildę visus reikiamus duomenų laukus, paspauskite „Užsakyti“. Pirkimo kaina turi būti sumokėta visiškai grynaisiais pinigais. 3.2. Pirkimo kaina turi būti sumokėta visiškai grynaisiais pinigais, pagal gautą sąskaitą nurodytu elektroninio pašto adresu. 3.3. Pardavėjas turi teisę atsisakyti parduoti paulmann.lv užsakytas prekes, informuodamas Pirkėją, jei: 3.3.1. prekės iš viso nėra Pardavėjo sandėlyje arba pagal užsakymą nėra jos kiekio; 3.3.2. prekės kaina ir parametrai neatitinka faktinės informacijos apie prekę, dėl sistemos techninės klaidos. 3.3.3. Pirkėjas nėra susipažinęs su paulmann-light.lt Sąlygomis. 3.4. Užsakymas apmokamas pagal sąskaitoje nurodytus duomenis. 3.5. Užsakymas laikomas privalomu Pirkėjui ir Pardavėjui tuo momentu, kai Pirkėjas pateikė užsakymą ir iš jo gavo patvirtinimą iš Pardavėjo el. Paštu. Įsakymas ir gavimo patvirtinimas laikomi gautais, kai asmuo, kuriam jie skirti, turi prieigą prie jų. 3.6. Pirkėjas privalo patikrinti užsakyme nurodytą informaciją ir duomenis. Informacijos ir (arba) duomenų nesutapimo atveju Pirkėjas informuoja Pardavėją naudodamas SIA „Paulmann-Gaisma“ el. Pašto adresą: paulmann@latnet.lv. Pirkėjas gali išsaugoti užsakymą ir jo gavimo patvirtinimą (sąskaitą faktūrą) nuolatinėje laikmenoje arba atsispausdinti. 4. PREKIŲ PRISTATYMAS (PRIĖMIMAS) 4.1. Internetinėje parduotuvėje paulmann-light.lt užsakytas prekes Pirkėjas gauna Pirkėjo užsakyme nurodytu pristatymo adresu. 4.2. Pardavėjo sąskaitoje gavus visą Pirkėjo užsakyme nurodytų prekių pirkimo kainą, Pardavėjas paruošia prekes pristatyti Klientui. Kai prekės yra paruoštos pristatymui, Pardavėjas apie tai informuoja Pirkėją, siųsdamas pranešimą naudodamasis Pirkėjo elektroninio pašto adresu. 4.3. Prekę gauti galima tik visiškai apmokėjus užsakymą. 4.4. Prekės Pirkėjui perduodamos vadovaujantis važtaraščiu ir važtaraščiu, kurį pasirašo Pirkėjas ir Pardavėjo atstovas. Užsakymas laikomas įvykdytu gavus prekes ir pasirašant minėtus dokumentus. 5. ATŠAUKIMAS IR UŽSAKYMO PAKEITIMAI 5.1. Pirkėjas, norėdamas atšaukti užsakymą ar pakeisti užsakymą, turi kreiptis į SIA „Paulmann-Gaisma“ atstovą el. Paštu: paulmann@latnet.lv 6. ATSISAKYMO TEISĖ 6.1. Pirkėjas gali pasinaudoti sutarties atsisakymo teise ir per 14 (keturiolika) dienų vienašališkai atsisakyti internetinėje parduotuvėje www.paulmann-light.lt įsigytų prekių ir grąžinti jas Pardavėjui. Teisės atsisakyti sutarties laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai Pirkėjas ar Pirkėjo nurodyta trečioji šalis, išskyrus vežėją, įsigijo prekes. 6.2. Pirkėjas privalo pranešti Pardavėjui apie sprendimą atsisakyti Sutarties nepasibaigus sutarties atsisakymo laikotarpiui, naudodamas: 6.2.1. standartinės atsiėmimo formos pavyzdys - https://www.paulmann-light.lt/pielikums/atteikuma-veidlapa.pdf arba 6.2.2. bet koks kitas nedviprasmiškas pranešimas apie sprendimą atsisakyti Sutarties; 6.2.3. Pirkėjas gali elektroniniu būdu užpildyti ir pateikti pateiktą sutarties atsisakymo formą ar bet kokį kitą nedviprasmišką pranešimą naudodamasis SIA „Paulmann-Gaisma“ el. Pašto adresu: paulmann@latnet.lv arba pateikdamas pranešimą artimiausioje SIA „PaulmannGaisma“ parduotuvėje https: // www .paulmann-light.lv / kontakti. 6.3. Jei Pirkėjas nenaudoja standartinės sutarties atsisakymo formos, Pirkėjas pranešime apie naudojimąsi sutarties atsisakymo teise nurodo šią informaciją: 6.3.1. užsakymo pateikimo data; 6.3.2. data, kai prekės buvo įsigytos valdant; 6.3.3. Pirkėjo vardas ir pavardė; 6.3.4. tikslus produkto pavadinimas. 6.4. Pirkėjas grąžina prekes Pardavėjui nepagrįstai nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų po to, kai Pardavėjui išsiuntė atsisakymo formą arba pranešimą apie naudojimąsi sutarties atsisakymo teise. Terminas laikomasi, jei produktas grąžinamas nepasibaigus 14 (keturiolikos) dienų terminui. 6.5. Pardavėjas, nepagrįstai nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Pirkėjo pranešimo apie sprendimą atsisakyti sutarties gavimo dienos, grąžina Pirkėjo sumokėtą sumą. Pardavėjas grąžina minėtą sumą naudodamas tos pačios rūšies mokėjimo priemonę, kokią naudojo Pirkėjas, nebent Pirkėjas ir Pardavėjas susitarė kitaip. 6.6. Pardavėjas turi teisę sulaikyti Pirkėjo sumokėtos sumos grąžinimą tol, kol Pardavėjas gauna prekes arba Pirkėjas pateikia Pardavėjui patvirtinimą, kad prekės buvo grąžintos. 6.7. Jei Pirkėjas aiškiai išreiškė norą naudoti pristatymo būdą, kuris nėra pats pigiausias Pardavėjo siūlomas standartinis pristatymo būdas, Pardavėjas neprivalo atlyginti Pirkėjui papildomų pristatymo išlaidų. 6.8. Tiesiogines Pirkėjo išlaidas, susijusias su prekių grąžinimu, padengia Pirkėjas. 6.9. Pirkėjas yra atsakingas už produkto kokybės ir saugos palaikymą per visą sutarties atsisakymo teisės įgyvendinimo laikotarpį. Naudodamasis sutarties atsisakymo teise, Pirkėjas yra atsakingas už bet kokį prekės vertės sumažėjimą, jei prekės buvo naudojamos nesuderinamu su sąžiningumo principu, įskaitant ir kitus tikslus, nei prekių pobūdžio ar veikimo nustatymas. . 6.10. Pasinaudojimo teise atsisakymo teise metu Pirkėjas turi teisę naudoti produktą tiek, kiek reikia produkto pobūdžiui, savybėms ir veikimui patikrinti (tiek, kiek tai buvo galima padaryti prieš perkant prekę prekybos vietoje). pardavimas). Prekės turi būti nepažeistos, nepažeistos originalios išvaizdos (nepašalintos ir nepažeistos etiketės, suplyšusios apsauginės plėvelės ir kt.) Ir nenaudojamos. Jei prekė nėra komplektinė arba nėra originalioje pakuotėje, arba prekės pakuotė yra žymiai pažeista (išskyrus atvejus, kai neįmanoma atidaryti pakuotės jos nepažeidžiant), arba prekė yra pažeista, Pardavėjas turi teisę sumažinti produkto vertė. Proporcinė suma apskaičiuojama pagal pirkėjo sumokėtą kainą už prekes. Pardavėjas informuoja Pirkėją apie prekių vertės sumažėjimą, išsiųsdamas pranešimą užsakyme nurodytu elektroninio pašto adresu. 6.11. Pirkėjas perduoda prekę originalioje pakuotėje, tame pačiame rinkinyje, koks buvo gautas, kartu su gaminį lydinčiais dokumentais - garantiniu talonu (jei yra), naudojimo instrukcijomis ir kitais su gaminiu susijusiais dokumentais. 7. GARANTIJA 7.1. Gamintojo garantija suteikiama internetinėje parduotuvėje www.paulmann-light.lt siūlomoms prekėms, jei tai nurodyta prekes lydinčiuose dokumentuose. Garantinis laikotarpis yra mažiausiai 2 (dveji) metai, tačiau jis netaikytas lempoms, nes jų tarnavimo laikas priklauso nuo kiekvieno žibinto tipo techninės specifikacijos nurodyto faktinio veikimo ir tarnavimo laiko. 7.2. Gamintojo garantija galioja, jei pateikiamas originalus pirkimo įrodymas. Mokėjimo nurodymas ir mokėjimo įvykdymo banko atspausdinimas nelaikomi pirkimą patvirtinančiais dokumentais; 7.3. Norėdamas gauti gamintojo garantinį aptarnavimą, Pirkėjas turi pristatyti prekę į: SIA Paulmann-Gaisma parduotuvę https://www.paulmann-light.lt/kontakti 7.4. Su prekių gabenimu susijusias išlaidas apmoka Pirkėjas. 7.5. Garantija yra privaloma jos išdavėjui (gamintojui) pagal garantijos dokumento sąlygas. 7.6. Gamintojo garantija netaikoma priedams, eksploatacinėms medžiagoms, baterijoms ir ribotiems ištekliams. 7.7. Gamintojo garantija negalioja, jei prekę sugadino dėl Pirkėjo kaltės. 8. PREKIOS DĖL PREKIŲ, KURIOS NEATITIKO SUTARTIES SĄLYGŲ 8.1. Nepaisant gamintojo garantijos, jei Pirkėjas yra fizinis asmuo, kaip apibrėžta Vartotojo teisių įstatyme, Pirkėjas turi teisę per 2 (dvejus) metus nuo sutarties sąlygų nesilaikymo pateikti Pardavėjui pretenziją dėl sutarties sąlygų nesilaikymo. pirkimo data (lempų atveju) šis terminas yra kitoks.prašymas Pardavėjui per 2 (du) mėnesius nuo tos dienos, kai nustatoma prekių neatitiktis sutarties nuostatoms. Kreipimosi dėl pretenzijos dėl sutarties sąlygų neatitinkančio produkto nagrinėjimo tvarka reglamentuojama 2006 08 01. Latvijos Respublikos ministrų kabineto nuostatai Nr. 631 (toliau - nuostatai Nr. 631) http://likumi.lv/doc.php?id=141276 8.2. Jei prekių neatitikimas sutarties nuostatoms paaiškėja per pirmuosius 6 (šešis) mėnesius nuo prekių įsigijimo momento, Pirkėjas gali nustatyti vieną iš šių reikalavimų Pardavėjui: 8.2.1. pašalinti neatitinkančią prekės neatitiktį arba atlyginti išlaidas už prekės neatitikimą; 8.2.2. pakeisti gaminį į tą patį arba lygiavertį produktą, kuris užtikrintų sutarties nuostatų laikymąsi; 8.2.3. nutraukti sutartį ir grąžinti už produktą sumokėtą sumą. 8.3. Jei po 6 (šešių) mėnesių paaiškėja prekių neatitikimas sutarties nuostatoms, Pirkėjas gali nustatyti vieną iš šių reikalavimų Pardavėjui: 8.3.1. pašalinti neatitinkančią prekės neatitiktį arba atlyginti išlaidas už prekės neatitikimą; 8.3.2. pakeisti gaminį į tą patį arba lygiavertį produktą, atitinkantį sutarties sąlygas. 8.4. Pirkėjas pateikia pretenziją dėl sutarties sąlygų neatitinkančios prekės, laikydamasis reikalavimų ir tvarkos, įtvirtintos Latvijos Respublikos ministrų kabineto reglamente Nr. 631 http://likumi.lv/doc.php ? id = 141276. 8.5. Pirkėjas užpildo pretenzijos paraiškos formą https://www.paulmann-light.lt /pielikums/atteikuma-veidlapa.pdf ir pateikia ją Pardavėjui: SIA Paulmann-Gaisma parduotuvė https://www.paulmann-light.lt / kontakti. Kartu su Pretenzijos paraiška Pirkėjas pateikia pirkimą patvirtinančio dokumento kopiją. 8.6. Pardavėjas neatsako už jokius prekių trūkumus, atsirandančius dėl prekių nusidėvėjimo, tyčinės žalos, aplaidumo, netinkamų darbo sąlygų, naudojimo instrukcijos nesilaikymo, netinkamo naudojimo, modifikavimo ar taisymo, jei Pirkėjas savarankiškai remontas be Pardavėjo žinios. 8.7. Tais atvejais, kai prekė nėra tinkama Pirkėjui dėl dydžio, spalvos, formos ar kitų panašių priežasčių, tačiau ji atitinka sutarties sąlygas, Pirkėjas negali reikalauti prekės pakeisti kita preke. Kaip ir prekių mainai, Pirkėjas negali reikalauti grąžinti pinigų, jei prekėse nėra defektų ir žalos, tačiau jos paprasčiausiai nepatinka ar nereikia. Ši sąlyga netaikoma perkant internetinėje parduotuvėje www.paulmann-light.lt 9. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA 9.1. Pirkėjų pateikti asmens duomenys tvarkomi laikantis Asmens duomenų apsaugos įstatyme ir kituose Latvijos Respublikos teisės aktuose, kurie reglamentuoja asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, nustatytų reikalavimų. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis, Pardavėjas naudojasi organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis, užtikrinančiomis asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo, pakeitimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. 10. AUTORIŲ TEISĖ 10.1. www.paulmann-light.lt yra Pardavėjo ir Pardavėjo bendradarbiavimo partnerių nuosavybė ir ji yra saugoma pagal Latvijos Respublikos įstatymus. 10.2. Visiškas ar dalinis www.paulmann-light.lt turinio (įskaitant, bet neapsiribojant: paskelbta medžiaga, logotipai, paveikslėliai, grafika ir kt.) Paskelbimas, atkūrimas, perdavimas ar saugojimas, modifikavimas ar papildymas komerciniais tikslais yra draudžiama, nebent intelektinės nuosavybės teisės turėtojas nedavė sutikimo tokiems veiksmams. Šis draudimas netaikomas atsisiųsti ir laikyti turinį kompiuteryje, planšetiniame kompiuteryje ar išmaniajame telefone ir spausdinti tik asmeniniam (nekomerciniam) naudojimui. 10.3. Www.paulmann-light.lt turinys gali būti cituojamas pagal galiojančius autorių teisių įstatymus. Jei turinys cituojamas, būtina nurodyti jo šaltinį, tačiau draudžiama dauginti, skelbti ar platinti „Paulmann“ prekės ženklą ar logotipą, esantį www.paulmann-light.lt, be išankstinio rašytinio šio prekės ženklo ar logotipo savininko sutikimo. 10.4. www.paulmann-light.lt autorių teisių pažeidimo atveju Pirkėjas gali būti patrauktas atsakomybėn pagal Latvijos Respublikos įstatymus. 11. NUORODOS 11.1. Pirkėjų patogumui ir informacijai paulmann-light.lt gali būti nuorodos į trečiųjų šalių svetaines. Šios nuorodos pateikiamos tik informaciniais tikslais. Pardavėjas neatsako už jokią trečiųjų asmenų pateiktą ar paskelbtą informaciją, net jei informacija yra prieinama per paulmann-light.lt nuorodą. Trečiosios šalys yra atsakingos už reikiamos informacijos paskelbimą savo puslapiuose, o Pardavėjas neatsako už nepakankamą, neteisingą ar melagingą informaciją. 11.2. Lankydamiesi trečiųjų šalių svetainėse, Pirkėjai turėtų perskaityti šių puslapių naudojimo sąlygas ir privatumo politiką. 12. ATSAKOMYBĖ 12.1. Pardavėjas neatsako už jokias išlaidas, nuostolius ar nuostolius, kurie gali atsirasti dėl paulmann-light.lt pateiktos informacijos naudojimo arba dėl to, kad paulmann-light.lt siūloma prekė, svetainė ar internetinė parduotuvė nėra dėl kokių nors priežasčių. ar paulmann-light.lt veikimas buvo sutrikdytas ar nutrūkęs. 12.2. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės, jei Pirkėjas neskaitė ar iš dalies perskaitė Sąlygas ir Privatumo politiką. 12.3. Pardavėjas neatsako už internetinės parduotuvės paulmann-light.lt nuotraukas ir atvaizdus ir kt. matomų prekių spalvų, dydžių, formų ar kitų parametrų neatitikimas faktinėms prekių savybėms. 12.4. Pirkėjas prisiima visą riziką ir atsakomybę už internetinės parduotuvės paulmann-light.lt pirkinius, įskaitant prekės gavimą (priėmimą). 12.5. Pardavėjas neatsako už bet kokį vėlavimą, nevykdymą ar kitokį nevykdymą dėl aplinkybių ir kliūčių, kurių Pardavėjas negali kontroliuoti, įskaitant, bet neapsiribojant, streikus, vyriausybės užsakymus, karo veiksmus ar nacionalines ekstremalias situacijas, aplinkosaugą ar klimatą anomalijos, trečiųjų šalių nesilaikymas, interneto ryšio sutrikimai ir ryšių įrangos, aparatinės ir programinės įrangos gedimai. 13. KITOS NUOSTATOS 13.1. Keitimasis informacija. Pardavėjas bendrauja su Pirkėju naudodamasis Pirkėjo elektroninio pašto adresu, pašto adresu ar telefono numeriu. Pirkėjas gali naudotis susisiekimo priemonėmis, nurodytomis https://www.paulmann-light.lt/kontakti. 13.2. Kilus klausimų ar nesutarimų, Pirkėjas susisiekia su SIA „PaulmannGaisma“ atstovu telefonu arba el. Paštu: paulmann@latnet.lv. 13.3. Svetainės ir internetinės parduotuvės paulmann.lv veikla yra reglamentuojama, o šioms sąlygoms taikomi Latvijos Respublikos teisės aktai. Santykius, kylančius iš sandorių su Pirkėjais, kai Pirkėjas yra fizinis asmuo, kaip apibrėžta Vartotojų teisių įstatyme, reglamentuoja Vartotojų teisių apsaugos įstatymas ir kiti vartotojų teisių apsaugos norminiai aktai. 13.4. Visi ginčai, kiek įmanoma, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčas perduodamas teismui pagal Latvijos Respublikos įstatymus.